Allt du borde veta om HIV

Vårdsäkerhet för hiv-patienter

Hiv ses som en allmänfarlig sjukdom och ingår i smittskyddslagen. När en person med hiv drabbats av en stick- eller skärskada kan det finnas risk för blodsmitta, och det är då viktigt att den skadade omgående sköljer och tvättar bort allt blod med vatten. Om en hiv-smittad person behöver genomgå en operation, blodprov eller vaccination är det nödvändigt att berätta om sjukdomen för läkare eller annan vårdpersonal. Även tandläkare måste informeras i förväg.

Att genomgå en bröstoperation som hiv-patient är alltså fullt möjligt, när information har getts till plastikkirurgen. Som person med hiv kan du också vilja göra en bröstoperation, av många olika anledningar. Kanske du vill göra en förändring vad gäller bröstens form eller storlek, återställa dem efter en graviditet eller en viktminskning. Du kanske också behöver återskapa dem efter att du har drabbats av en sjukdom.

Överföring av hiv-virus

Hiv överförs via sperma, blod, slidsekret och bröstmjölk. Det är i början, när du först har fått en hivinfektion som det finns störst risk att du överför viruset. Det är alltid bäst att använda kondom vid samlag för att undvika smitta. Viruset kan också överföras via blod, till exempel om du skulle dela en spruta med någon. Därför är det viktigt att vården är informerad om din smitta när du genomgår en bröstoperation. När kroppen drabbas av hiv blir celler i blodet infekterade och förstörs, vilket försvagar immunförsvaret. Cellerna är en särskild sorts vita blodkroppar som kallas för T-hjälparceller, och de är nödvändiga för att immunförsvaret ska vara aktivt. Utan behandling fortsätter immunförsvaret att försvagas och du kan utveckla aids, som är ett samlingsnamn för olika infektioner. Hit hör exempelvis tuberkulos, lunginflammation och svampinfektioner i matstrupen.

Fortfarande en allvarlig sjukdom

I slutet av år 1985 fanns det globalt fler än 20 000 hiv-smittade personer. Det finns numera flera olika mediciner mot hiv, men de botar inte viruset utan gör det bara möjligt att leva som vanligt. Men i Afrika och andra delar av världen dör människor fortfarande av hiv och den påföljande aids-sjukdomen, då medicin inte alltid är tillgängligt överallt trots att den kan rädda liv. I slutet av 2019 meddelande WHO (World Health Organization) att 38 miljoner människor var smittade av viruset globalt sett, och samma år dog närmare en miljon av aids-relaterade sjukdomar.

Skyldigheter för vårdgivare och patient

Alla kliniker som utför bröstoperationer har skyldighet att skydda patienten mot hivsmitta, eller annan blodsmitta som hepatit. Denna blodsmitta kan spridas via sår, slemhinnor och instrument som inte är tillräckligt rengjorda. Därför har svenska kliniker höga krav på hygien och rengöring, för att skydda både patienter och vårdpersonal mot sjukdomar. Smittskyddslagen säger att den som är smittad av hiv är anmälningsskyldig till vårdgivare samt de som utför ingrepp. Det finns också en skyldighet att informera sexuella partners samt att hålla regelbunden kontakt med läkare. Smittskyddslagen omfattar nu ett sextiotal sjukdomar, där hälften kan sägas vara livshotande eller orsaka svårt lidande. Sjukdomarna ses som farliga för samhället och allmänheten. Förutom hiv finns här sjukdomar som gulsot, salmonella, hepatit A, B samt C, gonorré, tuberkulos, klamydia och syfilis.