2018-05-15

Vi inleder samarbete med företaget Picomed

pico
Vi är mycket glada över att vi nu inlett samarbete med företaget Picomed. Picomed är ett företag med hög kompetens inom kognitionshjälpmedel, erbjuder hög service och attraktiva hjälpmedel.
Från och med den 1 maj är Picomed ansvariga för försäljning, support och kontakt med dig som är arbetsterapeut och förskriver personliga kognitiva hjälpmedel.
Picomed AB är ett hjälpmedelsföretag som startade 2012. De har produkter inom området kommunikation, omgivningskontroll och kognition.
Susanne Hydling är ansvarig vid Picomed för kognitiva hjälpmedel. Kontaktat henne gärna, Susanne har e-post: susanne.hydling@picomed.se och tfn 070 – 515 67 55
Läs mer om Picomed här