Plattformsbyte

 

Byte av plattform för Premium Comai

Om en smartphone eller surfplatta måste bytas ut för en licens från Comai AB ber vi er vänligen maila till support@comai.se  så att vi kan skapa en ny värdehandling med uppdaterade inloggningsuppgifter för administratör samt skapa en ny licensnyckel. Då vi handlagt ärendet kommer en ny värdehandling att skickas tillbaka till Er. Vänligen byt ut den gamla värdehandlingen samt eventuella kopior mot den nya, uppdaterade värdehandlingen.

Maila till support@comai.se och ange den gamla smartphonens IMEI nr samt den nya smartphonens IMEI nr så sänder vi er en ny värdhandling med ny licensnyckel