2013-06-25

Seminarie under Almedalsveckan – Varför gör Arbetsförmedlingen inte hjälpmedel tillgängliga för fler?

Olle28

Var fjärde person som är inskriven på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. Av dessa fick bara en av tio hjälpmedel utskrivna av landets arbetsförmedlingar under perioden 2009–2011, trots att regeringen satt av medel för detta. Hur kommer det sig då att så få hjälpmedel skrivs ut?

Arbetshjälpmedel som skrivs ut av Arbetsförmedlingen ska underlätta för personer med nedsatt arbetsförmåga och kan se ut på en mängd olika sätt – det kan vara allt ifrån en mobilapplikation till en fysisk anpassning av arbetsplatsen. En lägesrapport från myndigheten Handisam som släpptes i maj visar att det går trögt med att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Med väl anpassade hjälpmedel kan fler personer hitta en arbetsplats och ett arbete som fungerar för dem. Hur kommer det sig då att Arbetsförmedlingen skriver ut så få hjälpmedel?

Kom och lyssna på ett panelsamtal där bland annat  två hjälpmedelsanvändare som berättar sina historier om hur de kom ut i arbetslivet tack vare hjälpmedel.

läs mer om seminariet här..