2017-02-03

Sänkt pris på Dialog Bas från den 1:a februari!

yhet 4

Från och med 1:a Februari sänker vi priset på vårt kommunikationshjälpmedel Dialog Bas, Nytt pris på vår Dialog Bas 549 kr!

Dialog Bas ger möjligheten att skapa en dialog på ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av symbolbrickor fyllda med uttryck. Förutom de färdiga brickorna som inkluderas kan användaren skapa egna brickor genom egna bilder/foton, rita, skriva text, skapa kartor eller använda Widgitsymboler. Dialog Bas struktur har inspirerats av metoden samtalsmatta (talking mats).

Tanken är att Dialog Bas ska vara en plattform för närkommunikation mellan användaren och anhörig/vårdare/kommunikatör. Man börjar med ett tomt bräde och bygger upp samtalet med symbolbrickor. Dialog Bas är intuitiv och vårt mål är att det ska vara enkelt och snabbt att komma igång och kommunicera.

Dialog Bas har Acapelas talsyntes på samtliga textfält. Det är möjligt att välja mellan mellan kvinnligt eller manlig röst. (Erik och Elin). Om bundlad talsyntes.

Huvud funktionerna i Dialog Bas:

  • Min Dialog
  • Konversationer
  • Skapa bilder via foto, söka på Google, använda befintliga bilder från bildbasen eller använda karta

Läs mer här

Produktblad Dialog Bas 20150306 Nyhet

Manual Dialog Comai

För att göra beställning, maila till order@comai.se

 

2011-05-12 03.30.00-1  2011-05-12 03.30.00-4