placeit(40)

Premium Comai

Kognition

PREMIUM COMAI HAR UTGÅTT UR SORTIMENT

PREMIUM COMAI HAR UTGÅTT UR SORTIMENT
Premium Comai är till för dig som har svårigheter med att komma i håg, planera dagens olika aktiviteter, behöver en översikt vad du gjorde igår och vad som ska göras imorgon. Premium Comai är mycket användarvänligt hjälpmedel med få inställningar.

Ofta är det svårt att få en bild och känsla av alla funktioner. Är Premium Comai om det är ett hjälpmedel som dina uppfyller dina behov?
Prova kostnadsfritt i 30 dagar.
Prova kostnadsfritt 30 dagar.

Premium Comai är ett kognitivt hjälpmedel. Hjälpmedel ska kompensera nedsatt eller förlorad förmåga så att personen ska klara sin vardag, bli mer självständig och kunna ta makten över sitt liv.

Premium Comai kan ge:
- Struktur
- Överblick över planering
- Tillbakablick
- Tidsuppfattning
- Påminnelse
- Igångsättning
- Avslutning
- Trygghet och säkerhet
- Känsla av sammanhang
- Känsla av kontroll

  • Ger användaren påminnelse-, planerings-, uppmärksamhets- och sammanhangsstöd.
  • Stärker användarens integritet och självständighet.
  • Ger användaren ökad livskvalitet med mer frihet, ökad trygghet och mindre behov av personellt stöd.
Nu orkar jag jobba längre om dagarna och har mer kraft när jag kommer hem. Nu är jag inte längre helt slut på kvällarna och kan hitta på roliga saker Josefin, som använder Premium Comai

Var och hur kan jag få Hjälpmedel?

Via Hjälpmedelscentralen

Du kan få Comais hjälpmedel vid din hjälpmedelscentral inom hälso- och sjukvård eller kommun. Ta kontakt med din närmsta vårdgivare eller vårdcentral så kan de hjälpa dig vidare. Du ansöker om ett hjälpmedel genom en förskrivare (arbetsterapeut eller logoped) .

Via Arbetsförmedlingen

Om du behöver ett hjälpmedel för att kunna arbeta är det möjligt att få arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

 

Privat

Självklart kan du även köpa våra hjälpmedel privat. Kontakta oss för en offert eller starta ett abonnemang.

Så skaffar du Premium Comai

Steg 1

Ladda ned fil direkt till din telefon eller surfplatta och installera den.

Ladda ner Premium Comai

Du kan även surfa hit direkt från den här QR-länken

PremiumComai

Steg 2

Kontakta oss på info@comai.se eller 0498-41 09 95 för att få licensnyckel för start av Premium Comai.


PREMIUM COMAI HAR UTGÅTT UR SORTIMENT OCH ERSÄTTS MED HÅLLKOLL KALENDER

 

Teknisk information

Premium Comai är kompatibel till Android 2.3 eller senare.

CE

OBS! surfplattan måste ha 3G dvs att den går att ringa på och har ett IMEI nr.

Premium Comai kan levereras som endast programvara eller som installerad i en smartphone. Vi rekommenderar våra testade smartphone och surfplatte modeller. Se länken Rekommenderade telefonmodeller

Klicka på aktuell smartphone-/surfplattemodell nedan för att läsa mer.

ISOkod: 222715

CE-certifierad programvara enligt läkemedelsverketsdirkektiv: JA

manufacturerArtiklar


Webb-baserad kalender och SMS-feedback

Premium Comai 2.0Det är möjligt att lägga in påminnelser via en webb kalender. De påminnelser som läggs in via webben uppdateras i din smartphone via dataströmmar (http) enligt önskat uppdateringsintervall, det sker automatiskt.

 

När tiden är inne för en påminnelse att larma ljuder en signal och telefonen vibrerar (signalen kan stängas av via inställningar i din smartphone). De kognitiva stöd som valts, t.ex text eller bild, lägger sig främst i smartphonens skärm.  Då du bekräftar påminnelsen avslutas signalen och påminnelsen blir ”avbockad” i systemet. Om du, användaren, önskar finns möjligheten för SMS-feedback till en annan person, dvs. att ett SMS-meddelande skickas till en eller flera andra mobiltelefoner (t.ex anhörig) om du som användare bekräftar en påminnelse eller inte bekräftar en påminnelse, eller för båda scenarierna.

placeit(52)

Nedan visas månadsvy och veckovy  i webbkalendern

slide1slide4

Påminnelser och aktiviteter som läggs in i webbkalender och i smartphonen synkas med varandra.

 

placeit(3) placeit(4) placeit(6) placeit(7)


Nedan visas funktionerna i Premium Comai  smartphone/ surfplatta

 

Kalendern

Premium Comai 2.0 MånadsvyKalender där påminnelser kan ges via text, checklista, bild, ljud och korta filmsekvenser. Påminnelsen kan vara enskild eller återkommande. Premium Comai kalender har en listvy, dagvy, veckovy och månadsvy. En NU-knapp visar nutid (datum och klockslag).

Vid bekräftad påminnelse så finns den valbara funktionen att sända SMS till annan mobiltelefon att påminnelsen är bekräftad. Bekräftad påminnelse/inte bekräftad påminnelse visas även i webbkalendern.

Det möjligt att lägga in påminnelser via webbkalendern som automatiskt förs över till smartphone/surfplatta.

 

dagvy block 2 Kalender Visa händelse listvy


Ljudinspelning

Premium Comai 2.0 - LjudinspelningAnvändaren spelar in och lyssnar på inspelade ljud (meddelanden). Inspelningslängden är obegränsad och ljudupptagningen och ljudåtergivningen har hög kvalitet. Inspelade meddelanden kan användas som påminnelser i kalendern.


Handlingsplan

Varje handlingsplan namnges t. ex missat bussen, sedan skriver en handlingsplan hur man skall agera i just den situationen och om det behövs är det möjligt att lägga till en eller flera kontakter med direktuppringning.


Bildserie

I funktionen ”Bildserie” kan användaren enkelt lägga in en serie bilder med foto eller widgit-bilder. Det är möjligt att lägga in text som man kan få uppläst av talsyntes. Hela sekvensen visas i översikten och användaren kan enkelt gå in och titta på en specifik bild. Funktionen bildserie är bra för användare som behöver ett visuellt och auditivt stöd i aktiviteter. Bildserie-funktionen kan användas i det dagliga livet eller i arbetsmoment på arbetsplatsen. Om användaren behöver ljudstöd så är det talsyntes på samtliga texter.

Bildserie översiktBildserie 1 av 3Bildserie 2 av 3Bildserie 3 av 3


 

Tidsstöd startTidsstöd

Om man har svårt att hantera och planera sin tid, mängden tid, ”hur lång tid har jag på mig och när är det dags för att nästa aktivitet” då kan tidsstödet vara till nytta och hjälp. I tidsstödet finns det fyra olika sätt som visualiserar tiden. Nedräkningen av tiden visar hur mycket tid man har kvar, när mängden tid är slut så vibrerar och ljuder telefonen för att markera tidens slut.

Tidsstöd nedräkning cirkel 2Här finns det olika valmöjligheter hur man vill se tidsstödet som ex. timglas, krympande cirkel, prickar eller tårbitar som försvinner löpande. Tidsstödet kan man kopplat till en påminnelse t.ex att man lägger in en påminnelse för att starta en tvätt, vid bekräftelse så kan man välja att därifrån direkt ställa in tidsstödet när tvätten är klar. Det unika med Premium Comais tidsstöd är att det finns möjlighet att ställa in en valbar tid upp till 180 minuter och pendla mellan tidsstödet och övriga funktioner i smartphone/surfplatta.

 


Prisräknare tillräcklig summaPrisräknaren

Om man har svårigheter att handla självständigt kan prisräknaren vara ett stöd.

Prisräknaren bygger på visuell hjälp med sedlar samt en miniräknarfunktion. Man får reda på vad man ska få tillbaka (programmet visar visuellt sedlarna och adderar samman summan). Användaren skriver in priset på de varor som ska inhandlas, så visas den totala summan. Genom att trycka på ögat ges förslag på valörer. Användaren får en tydlig bild av om pengarna räcker genom att ytan färgas grön.


Kontakter

Här finns alla inlagda kontakter.


bilder 762

Karta

Google maps med positionering och navigering.


Övrigt

  • Kompatibel till Android 2.3 och senare
  • Widgit bilder
  • Talsyntes från Acapela (manlig och kvinnlig)
  • Fri och enkel versionsuppdatering
  • SMS kostnader ingår vid SMS-bekräftelse
  • Separat ljudlösfunktion i Premium Comai
  • Inställningslås som gör det möjligt att låsa valda inställningar