placeit(19)

HållKoll Kalender

Produktinformation om appen HållKoll finner du på en egen hemsida. www.hållkollkalender.se               Ladda hem och prova gratis i 30 dagar HållKoll är ett hjälpmedel och består av modulerna kalender, checklista, timer och stödperson. Modulerna…

Läs mer om HållKoll Kalender
Dialog Bas

Dialog Bas

Dialog Bas ger möjligheten att skapa en dialog på ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av symbolbrickor fyllda med uttryck. Förutom de färdiga brickorna som inkluderas kan användaren skapa egna brickor genom egna bilder/foton, rita, skriva text, skapa kartor eller använda Widgitsymboler.

Läs mer om Dialog Bas
dialog admin

Dialog Comai

Dialog Comai ger möjligheten att skapa en dialog på ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av symbolbrickor fyllda med uttryck. Förutom de färdiga uttrycken som inkluderas kan användaren skapa egna symbolbrickor genom egna bilder/foton, rita, skriva text, skapa kartor eller använda Widgitsymboler.

Läs mer om Dialog Comai
placeit(40)

Premium Comai

PREMIUM COMAI HAR UTGÅTT UR SORTIMENT
Premium Comai är till för dig som har svårigheter med att komma i håg, planera dagens olika aktiviteter, behöver en översikt vad du gjorde igår och vad som ska göras imorgon. Premium Comai är mycket användarvänligt hjälpmedel med få inställningar.

Ofta är det svårt att få en bild och känsla av alla funktioner. Är Premium Comai om det är ett hjälpmedel som dina uppfyller dina behov?
Prova kostnadsfritt i 30 dagar.
Prova kostnadsfritt 30 dagar.

Premium Comai är ett kognitivt hjälpmedel. Hjälpmedel ska kompensera nedsatt eller förlorad förmåga så att personen ska klara sin vardag, bli mer självständig och kunna ta makten över sitt liv.

Premium Comai kan ge:
- Struktur
- Överblick över planering
- Tillbakablick
- Tidsuppfattning
- Påminnelse
- Igångsättning
- Avslutning
- Trygghet och säkerhet
- Känsla av sammanhang
- Känsla av kontroll

Läs mer om Premium Comai

Mobiler & Surfplattor

Våra produkter passar till många olika mobiler och surfplattor.

Våra modeller