2017-06-07

Premium Comai utgår ut sortiment från den 1 juni

utroppstecken

Efter en tids driftstörningar har vi beslutat av från och med den 1 juni utgår Premium Comai ur sortiment och ersätts av HållKoll Kalender. Läs mer om HållKoll kalender här.

Om du är användare av Premium Comai, kontakta din förskrivare. Om du är förskrivare,  kontakta din Hjälpmedelscentral för mer information.

Om du har frågor eller funderingar så maila oss gärna på support@comai.se