2017-05-03

Premium Comai upphandlat i Kommunförbundet Skåne

skåne

Vi är mycket glada över och kognitionshjälpmedlet  Premium Comai installerad i smartphone och  programvaran Premium Comai upphandlat i kommunförbundet Skåne. Avtalet börjar att gälla från den 1 april.

Läs mer om Premium Comai här

 

placeit(13)