Vanliga frågor – FAQ

Här hittar du vanliga frågor som rör användandet av Premium Comai. Klicka på respektive fråga för att se svaret.

Är Premium Comai beroende av någon specifik mobiltelefonioperatör?

Nej, det är det inte.

Kan man välja att få SMS-feedback till anhörig med Premium Comai?

Ja, det kan man. En anhörig kan få ett SMS både om användaren bekräftar eller ej bekräftar en påminnelse.

Vilka telefonmodeller är kompatibla till Premium Comai?

Premium Comai är kompatibel till alla mobiltelefoner som har Android 2.3 eller högre. Aktuell lista över många kompatibla mobiltelefoner finns på www.comai.se

Vilket operativsystem krävs det att telefonen har?

Det krävs att telefonen har operativsystemet Android 2.3 eller högre.

Var laddar man ner Premium Comai?

Man kan ladda ner Premium Comai via hemsidan och sedan under ”Produkter”.

Fungerar Premium Comai i surfplattor?

Premium Comai fungerar i Samsung Galaxy Tab.

Kan man lägga in påminnelser direkt i kalendern via mobilen?

Ja, du kan lägga in påminnelser både via mobilen och via datorn. När tiden för påminnelse är inne vibrerar mobiltelefonen och det ljuder en signal. Det kommer även fram en bild och/eller text som lägger sig främst i mobiltelefonens display.

Synkas alla påminnelser som läggs in i telefonen med webbkalendern och tvärtom?

Ja. Beroende på de uppdateringsintervall som man väljer i telefonen.

Varför överförs inte påminnelserna i webbkalendern till telefonen?

Kontrollera följande tre saker:
1. Kontrollera att du har laddat hem dina internetinställningar och att du kan surfa på telefonen.
2. Se över uppdateringsintervallet. Tryck på meny – inställningar – uppdateringsintervall.
3. Kontrollera att du har pengar på ditt SIM-kort.

Hur hittar man valet för Uppdateringsintervall, i telefonen?

När man är inne i Premium Comai väljer man att trycka på ”Menyknappen” på telefonen. Välj sedan ”Inställningar” och därefter ”Uppdateringsintervall”. Där kan man välja alternativen 5 minuter, 20 minuter, 1 timme, 1 dygn, 1 månad eller 6 månader.

Hur lång tid tar det att en inlagd påminnelse i webbkalendern överförs till telefonen?

Detta är beroende av vilket uppdateringsintervall man har valt i telefonen.

Hur lång tid tar det för en inlagd påminnelse i telefonen att överföras till webbkalendern?

Den överförs nästan omedelbart efter att påminnelsen lagts i kalendern via telefonen.

Vad är administratör?

Den person som har behörighet till att administrera kalendern och dess användaruppgifter.

Vad är användare?

Den person som har Premium Comai som ett hjälpmedel. Denna person har tillgång till Premium Comai dels via sin webbkalender, dels via sin telefon.

Kan man ändra signalen för påminnelse

Nej, det kan man inte.

Kan man ändra signalen för tidsstöd?

Nej, det kan man inte.

Vad är skillnaden mellan Premium Comai och Multi Comai?

Dessa funktioner är unika för Premium Comai: – Röstanteckningar kan kopplas till aktiviteter i kalendern för den som har svårt att läsa och skriva. – I funktionen Bildserie kan man lägga in bilder och text som man kan få uppläst av talsyntes. Bildserierna kan användas som minnesstöd eller instruktion. – Du kan starta en timer i Tidsstöd, men ändå göra andra saker i Premium-programmet. Du går lätt tillbaka till timern i Tidsstöd och ser den visuellt och får larm när tiden löpt ut. – I funktionen Kalender och Dagvyn kan man se miniatyrer på bilder man lägger in, t ex egna bilder eller Widget-bilder. – Programmet anpassar sig efter bildskärmsstorleken. Väljer man en mobil med större skärm eller en surfplatta, anpassar sig programmet efter denna. – Man kan bekräfta larm även när man inte har nätverksuppkoppling/täckning och därmed slutar programmet att larma. När det blir nätverksuppkoppling bekräftar den automatiskt.

Har Premium Comai talsyntes?

Ja, Premium Comai har talsyntes.

Kan man ändra mellan manlig och kvinnlig talsyntes?

Nej, det kan man inte. Det är kvinnlig talsyntes i Premium Comai.

Måste man ha internetuppkoppling för att Premium ska fungera?

För att uppdatering skall ske mellan telefon och webbkalender krävs internetuppkoppling samt för SMS-feedback. En redan inlagd påminnelse kan bekräftas även om ingen internetuppkoppling finns men då går det ej iväg något bekräftelse-SMS.

Kan man bekräfta en påminnelse utan internetuppkoppling?

Ja, påminnelsen kan bekräftas i telefonen så att det slutar att larma för användaren. Dock kommer det ej skickas någon SMS-bekräftelse till anhörig som meddelar att aktiviteten är utförd.

Kan det gå iväg en SMS-bekräftelse för en påminnelse, utan att det finns någon internetuppkoppling?

Även om användaren bekräftar påminnelsen då det larmar kommer det endast gå iväg ett SMS om att aktiviteten EJ är utförd, om detta val finns inlagt.

Kräver Premium någon försäkring?

Hemförsäkringen täcker detta. Är ditt hjälpmedel förskrivet via Arbetsförmedlingen rekommenderar vi att du tar kontakt med din handläggare där, för mer information.

Kan man lägga in egna bilder från telefonen i en bildserie?

Ja, det kan man.

Kan man ändra valörer i prisräknaren?

I dagsläget är detta inte möjligt, men vi utvecklar ständigt våra produkter så i framtiden kan det bli möjligt.

Hur många gånger kan man byta telefon med Premium Comai?

Du kan byta telefon upp till tre gånger. Om du vill göra ytterligare ett telefonbyte står du för kostnaden för minneskortet och en administrativ avgift på 500 kr.