Historia

Bergius3-2

Företaget grundades  2005 av Anna-Karin Bergius. Anna-Karin Bergius tillhört pionjärerna inom arbetet med kognitiva hjälpmedel. Intresset för teknikens möjligheter att underlätta vardagen för människor med särskilda behov föddes redan 1990 på den psykiatriska kliniken i Kristinehamn. Där var hon med i olika försök som gick ut på att införliva datorn som kommunikationshjälpmedel i den vuxenpsykiatriska arbetsterapin. Försöken var framgångsrika och har bland annat lett vidare till de av Hjälpmedelsinstitutet understödda projekten Kognitech och HumanTeknik.

Chansen att ta ytterligare ett stort kliv framåt i utvecklingen kom 2004, när Anna-Karin Bergius såg behovet hos att människor med kognitiva funktionsnedsättningar inte hade tillgång till bra hjälpmedel. Som arbetsterapeut var hon van att se till patienternas praktiska problem och hon kände att något slags stöd i mobiltelefonen kunde förenkla dessa människors vardag. När prototypen till det första hjälpmedlet, Memo, kom var hon först på marknaden och Anna-Karin Bergius nydanande uppfinning belönades med ett av SKAPA-stiftelsens prestigefyllda utvecklingsstipendier 2005. Juryn lyfte, förutom användarvänligheten, fram hjälpmedlets ekonomiska fördelar: ”Vård- och omsorgsgivande myndigheter, institutioner eller ansvarig person ges möjlighet till resurseffektiv och kostnadsbesparande daglig uppföljning av vårdtagarens aktiviteter.”

Sedan starten har flera hjälpmedel lanserats, och det engagemang och nytänkande som Comai står för har lett till att företaget idag är marknadsledande. De smartphone och surfplattebaserade hjälpmedlen används över hela Sverige med mycket positiva resultat och företagets workshops och föreläsningar är välbesökta och mycket uppskattade.

Idag så finns Comais produkter i Sverige, Norge, Danmark och Finland