Om comai

AKBergius_UForsell400

Comai utvecklar och erbjuder hjälpmedel för människor med kommunikativa- och kognitiva funktionsnedsättning.

Företaget grundades 2005 av Anna-Karin Bergius, leg. Arbetsterapeut. Comais kunder är främst kommun, landsting och Arbetsförmedling. Idag så finns  Comais produkter i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Namnet Comai kommer från COMmunication And Interaction och vi har vårt huvudkontor i Visby. Våra säljare är stationerade i Stockholm och Göteborg (vid behov även i Malmö)

Vi utvecklar och säljer produkter utifrån kundernas behov och har ett humanistiskt synsätt, vi sätter individens behov i centrum när det gäller att utveckla användarvärdiga produkter och tjänster. Hjälpmedel tas fram tillsammans med individen och anhöriga, anpassade efter användares individuella behov. Det är nämligen från användaren, som är den främsta experten, som vi hittar framtidens lösningar.  Vårt motto är att teknik måste vara användarvänlig och leda till oberoende, trygghet och självständighet. Hjälpmedlet måste göra en skillnad och vara ett stöd i det dagliga livet eller vid situationer där man behöver extra stöd.

 Comai har fått innovationsutmärkelser vid ett flertal tillfällen. Vi har även ett nära samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, kommuner, landsting och handikappförbund samt andra aktörer för att utveckla produkter som ska vara nydanande och värda att använda.

 


 

Premium Comai sekretesspolicy

Senaste ändring: 5 mars 2017.

Denna sekretesspolicy ger dig information om hur vi samlar in, lagrar och bearbeta data. Vi skiljer mellan personlig och icke-personlig information. Vi säljer inte dina uppgifter eller låter tredje part använda dina uppgifter.

 

Användningen av personuppgifter

När du startar Premium Comai och skickar ett e-postmeddelande till Comai AB Support så lagras e-post och konversationshistorik. Detta är den enda personuppgifter som vi samlar in, och det hjälper oss att utveckla, leverera, skydda och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och kundkommunikation.

 

Användningen av icke-personuppgifter

Icke-personlig information är anonyma data som inte kan identifiera en specifik individ. Detta inkluderar följande information:

  • enhetsinformation
  • android version information
  • om programkrascher

Vi kan samla in, lagra och använda icke-personlig information. Vi kan också kombinera personlig och icke-personlig information för att skicka återkoppling. Insamlingen av icke-personuppgifter tjänar till att kontinuerlig förbättring av programmet så som förbättrade prestandan och utveckling av nya funktioner.

Premium Comai använder Google Analytics för att samla in anonyma användardata för att förbättra programmet och att förstå hur den används. Den används i enlighet med sin sekretesspolicy (http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


Reklam

Vi har inte reklam i våra applikationer då vi upplever det som störande för användaren av våra applikationer. Du hittar mer information om Premium Comai under denna länk: http://www.comai.se/produkter/premium-comai/

Vår sekretesspolicy kan ändras med tiden. Om vi gör föränderingar, kommer vi att publicera informationen på denna sida.

Om du har några frågor, vänligen kontakta support@comai.se