Nyheter i Premium Comai 2.0

placeit

I Premium Comai 2.0 har vi vidareutvecklat kalenderfunktionen i applikationen samt  webbkalendern. Även administratörsgränssnittet är förändrat dvs när man skapar ett användarkonto.Versionsuppdateringen är kostnadsfri och det är valfritt att göra uppdateringen. Versionsuppdateringen görs som vanligt direkt i applikationen. Versionsuppateringen i webbkalender väljs vid inloggningen. Det är möjligt att återgå till den gamla versionen om man önskar. Alla inställningar och övrig information så som bilder, handlingsplaner och påminnelser finns kvar efter versionsuppdateringen.

Nyheter i appen

 

Kalender Visa händelse

Månadsvy

Startsida utan bakgrund rubriker

Ljust gränssnitt

Appen har nu ett ljust gränssnitt.


dagvy block 2Visuella block i dagvy med start och sluttid

Påminnelser har nu även sluttid så man kan överblicka hur länge en aktivitet pågår. Dessa visas som block i  dagvyn.


Kalender ny påminnelse 2Färgkodade påminnelser/aktiviteter

Olika aktivitetet kan ges olika färg. Välj mellan sex förinställda färger. Det kan vara till hjälp för att t.ex särskilja mellan jobb och fritid.


Kalender Dagvy tidspunkterPunkter som visar tiden, en punkt per kvart

I dagvyn visas tidspunkter.

Varje punkt motsvarar 15 minuter.

Förfluten tid visas med vit färg och kommande med röd.


Övriga nyheter i appen

  • Nu-linje
  • Händelser som inte larmar

 

Nyheter i webbkalendern

 

Nytt gränssnitt

Webbkalendern är helt omarbetat och har ett nytt ljust gränssnitt.


Ny påminnelseNytt flöde när man lägger in påminnelser

När man skapar en ny påminnelse är alla inställningar samlade på en och samma sida.

Du får en tydlig överblick över inställningarna du har gjort och kan ändra dessa direkt innan du sparar utan att behöva stega fram och tillbaka som tidigare.

 

 

 


 

Block som visar start- och sluttid

Påminnelser har nu även sluttid så man kan överblicka hur länge en aktivitet pågår. Dessa visas som block i webbkalenderns vecko- och dagvy.


 

Färgkodade påminnelser/ aktiviteter

Olika aktivitetet kan ges olika färg. Välj mellan sex förinställda färger. Det kan vara till hjälp för att t.ex särskilja jobb och fritid.


 

Tidspunkter i dagvy och veckovy

I dag- och veckovyn kan man om man önskar visa tidspunkter.

Varje punkt motsvarar 15 minuter.

Förfluten tid visas med grå färg och kommande med röd.

 

 


Övriga nyheter i webbkalendern

  • Sökfunktion där det är möjligt att söka efter påminnelse/aktivitet
  • Ljudlösa påminnelser/händelser
  • Lägga in förpåminneser via webbkalendern
  • Valbart om man önskar ha dagfärger och tidspunkter
  • Obegränsat antal checklistepunkter i funktionen checklista