Instruktionsfilmer Multi Comai

Använda prisräknare


Använda tidsstöd


Visa en krisplan


Redigera en krisplan


Använda talsyntes


Spela in ljudfil


Ändra uppdateringsintervall


Ändra ikoner


Minimera eller stänga av Multi Comai