2013-11-12

Gör din röst hörd genom din iPad

Dialog comai 2.0

- nu lanseras ett banbrytande hjälpmedel för afasi

Dialog Comai är ett verktyg för personer med nedsatt kommunikations förmåg. Dialog Comai gör det möjligt att uttrycka sig trots nedsättningar, Västra Götalands regionen är först ut med att erbjuda Dialog Comai som hjälpmedel.

Dialog Comai är en digital plattform kompatibel med Apples iPad och iPad Mini och utgör en kommunikationsramp mellan brukare och samtalspartner. Dialog gör det kraftfullt enkelt att snabbt och intuitivt skapa samtal med hjälp av personliga uttrycksbrickor. Direkt på sin iPad kan brukaren skapa ett rikt bibliotek av brickor med symboler bestående av egna ritningar och fotografier, kartor av alla världens platser och bilder hämtade direkt från internet. Dialog Comai är byggt för att bli det personliga kommunikationshjälpmedel som gör att brukarens röst blir hörd igen.

Dialog Admin

Nytt i Dialog är den tillhörande webbtjänst, Dialog Admin, som gör det möjligt att snabbt och enkelt utprova och anpassa brukarens kommunikationsbibliotek på distans och i realtid. Allt för att spara tid och förhöja brukarens upplevelse och behållning av hjälpmedlet. Studieförbundet Vuxenskolan har genom projektet Digibok i Örebro visat på den genuina skillnad Dialog Comai gör för personer med afasi och deras anhöriga.

Dialog Comai är framtaget av EOO Sweden AB i samarbete med Comai AB.