Pelle, 35

Peter

Pelle jobbar sedan en tid tillbaka på ett företag där det sker en viss produktion av produkter samt en hel del lagerhantering. Pelle har en ADHD-diagnos och blir lätt avbruten av andra stimuli när han jobbar och får svårt att fokusera.

Pelle glömmer att utföra saker som han får i uppdrag om han just då håller på med något annat. Vid hantering av order behöver han kontrollera att han hanterar alla momenten på rätt sätt och i rätt ordning. Pelle får springa mycket till den gemensamma datorn och blir lätt osäker och måste kontrollera flera gånger.

När det är dags för inventering sker det i en särskild ordning och system. Pelle blir ofta osäker på om han inventerat alla sina hyllor och det händer att han inventerar samma hylla flera gånger.

 

Pelle missar att göra saker han blir uppmanad om att göra då han är mitt uppe i en annan aktivitet.

Pelle lägger direkt in en påminnelse i sin Kalender i Premium Comai. Om det rör sig om en kortare tid och att Pelle bara vill avsluta det han gör för tillfället, ställer han en visuell timer.

När det gäller aktiviter som ligger längre fram i tiden lägger han till en förpåminnelse. På så sätt får han en påminnelse en liten stund innan och kan förbereda sig på ett avslut med det han håller på med just nu och inte riskerar att bli avbruten.

 

Pelle behöver kontrollera rutiner ofta då han är osäker på utförandet.

Pelle skriver ner Handlingsplaner för de rutiner som han utför ofta t ex rutiner för paketering till specifika kunder (tillbehör som ska ingå, märkning), producering av vanligt förekommande artiklar

 

Pelle har svårt att veta i vilken ordning han ska inventera och hålla isär vilka hyllor han redan inventerat.

Pelle fotograferar varje hylla för sig och lägger in dem som påminnelser i Kalender. Sedan ser han i Listvyn i vilken ordning han ska inventera dem. . För att förstärka att vilka hyllor han tagit läser han in hyllnumret på Ljudanteckningar, sedan kan han lyssna igenom vilka som är klara.

Ladda hem exemplet som pdf