Olle, 28

Olle28

Olle har en anställning där han bland annat servar kaffeautomater. Olle har ADHD och dyslexi. Hans uppgifter under dagarna är varierande och han har mycket information att hålla isär och komma ihåg.

När det gäller service av kaffeautomater måste han komma ihåg antal koppar som bryggts vid varje servicetillfälle, t ex Proffice 23756 koppar, Volvo 36482 koppar.  I dagsläget löser han det genom att skriva upp det i handen och för sedan över uppgifterna när han är tillbaka på arbetsplatsen. Ibland glömmer han föra över uppgifterna och dagen därpå är de borttvättade från handen efter morgonens dusch. Ibland glömmer han även att skriva ner antalet bryggda koppar och får då gissa.

Det händer att Olle missar att gå till tandläkare eller missar andra larm och påminnelser då han ibland inte hör sin Premium då den larmar.

 

Olle kan inte återrapportera antal bryggda koppar kopplat till respektive företag vid service av kaffeautomater.

Olle gör en ljudanteckning i Premium Comai vid varje servad kaffeautomat. Han läser in företag och antal koppar. Sedan är det enkelt för honom att föra över informationen på arbetsplatsen.

 

Olle glömmer viktiga aktiviteter t ex gå till tandläkaren vilket kan bli dyrt.

Till de påminnelser som är extra viktiga att komma ihåg kopplar Kalle SMS-bekräftelse så att det går ett larm hans handledare och även till sig själv om han missar att bekräfta en viktig påminnelse. På så sätt har han möjlighet att bli påmind an handledaren eller ser SMS:et själv och inte missar t ex ett tandläkarbesök.

ComaLadda hem exemplet som pdf