Kalle, 47 har en depression och använder Premium Comai som arbetshjälpmedel

Kalle

Kalle har under en längre period haft problem med återkommande depressioner han arbetar som vaktmästare åt ett hyresbolag. Älskar sitt jobb där han träffar mycket människor och får vara ute mycket på dagarna.

Kalle behöver stöd i att initiera aktiviteter men även för att avsluta aktivitet. Kalle blir störd av och ibland väldigt irriterad när han blir påmind av andra att avsluta en aktivitet eller stressad av att vetskapen av att någon kan komma och avbryta honom.

Kalle är osäker på i vilken ordning han ska göra vissa aktiviteter t ex rensa gräsklipparen, sortera sopor i grovsoprummet.

Kalle älskar sitt jobb och när han väl är inne i aktivitet jobbar han på och missar då ta pauser och inta måltider. På eftermiddagen blir han trött, får ont i kroppen och blir lättirriterad.

När han får en depression glömmer han att sjukanmäla sig. Hans handledare behöver veta om han är sjuk eller bara försovit för att kunna planera dagens uppgifter. Beroende på veckodag finns det olika rutiner för vart han ska ringa då om han blir sjuk en vardagsmorgon upptäcker kvällen innan att han inte kan gå till jobbet dagen därpå.

 

Kalle har ibland svårt att starta aktiviteter och även avsluta dem.

Förutom att ha påminnelser för aktiviteter startar Kalle en visuell timer via funktionen tidsstöd när han bekräftat larmet för en påminnelse. På så sätt bli han förberedd på att även avsluta en aktivitet och det behöver inte upplevas som så plötsligt och stressande som det gjordes innan.

 

Kalle är osäker på aktivitetsutförandet av vissa rutiner.

Men hjälp av smartphonens egna kamera tar Kalle bilder på de olika delmomenten och skapar sedan en Bildserie för varje aktivitet. Under en del bilder skriver han en stödtext som han även kan få uppläst av talsyntesen. Nu förbereder han en aktivitet genom att titta på bildserien och kan även lätt kontrollera under utförandets gång.

 

Kalle glömmer att ta pauser och äta måltider.

Lägger in påminnelser för raster och måltider. Då kan han fördela jobbet och ta de raster han behöver och få i sig den energin som krävs för en dag med kroppsarbete.

 

Kalle glömmer att sjukanmäla sig.

När Kalle inte bekräftat påminnelsen ”Åka till jobbet” går ett SMS till Kalles pappa. Pappan kontaktar i sin tur Kalle för att se om han är på väg till jobbet eller är sjuk. I Handlingsplan finns färdiga planer med rutiner för vilket nummer han ska ringa beroende på veckodag och han kan direkt i handlingsplanen ringa rätt telefonnummer och kontakta rätt personer. Han har även en handlingsplan med rutin över hur han ska friskskriva sig när han inte längre behöver vara hemma pga sin depression.

Ladda hem exemplet som pdf