Goda exempel

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter, att förbättra och att anpassa produkternas funktioner utefter användarnas behov. För Comai är det viktigt att integrera användaren i vår produktutveckling. Vi är glada för all återkoppling eftersom det möjliggör vår produktutveckling.

I listan nedan kan du läsa goda exempel om hur några användare har haft stöd av våra hjälpmedel i vardagen.

Vill du komma med feedback till oss? Maila till info@comai.se eller ring 0498-410995.


Goda exempel - Pelle, 35

I dagliga livet

Landsting och kommun har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionshinder,  HSL är en ramlag. Det innebär att varje landsting och kommun själva kan besluta om regler för hjälpmedel, till exempel vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och kunna förskrivas till personer med funktionshinder. De beslutar även om eventuella avgifter. Möjligheten att erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera med hänsyn till var i landet man bor. Hjälpmedel rekommenderas och förskrivs oftast av arbetsterapeuter.

Läs om Pelle som har ADHD
Läs om Olle som har svårt att komma ihåg
Läs om Stina som fick diagnosen Aspergers Syndrom

Var kan jag få hjälpmedel?

Hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med kognitiva funktionshinder är ett relativt nytt område. Vanligtvis är det arbetsterapeut som bedömer behovet och förskriver hjälpmedel. Om man behöver hjälpmedel kan man vända sig till distriktsarbetsterapeut och hjälpmedelscentral.


Goda exempel, i arbetslivet

I arbetslivet

Arbetsförmedlingen erbjuder personer med funktionshinder arbetstekniska hjälpmedel. Syftet med arbetstekniska hjälpmedel är de ska kunna utföra arbetsuppgifter och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Hjälpmedlet ska kompensera funktionsnedsättningen i arbetsförmågan. Arbetslivsinriktad rehabilitering samt specialister med kompetens inom olika arbetshinder.

Läs om Kalle som älskar sitt jobb
Läs om Kristina på hunddagis


I samtalet med goda vänner

Goda exempel - Dialog Comai

Med stöd av Dialog Comai möts den analoga metoden för att använda bilder, symboler och text vid kommunikation med det digitala verktyget i form av iPad. Med hjälp av din iPad som plattform och programmet Dialog Comai finns möjligheter till att skapa egna symbolbrickor med bilder eller text och skapa helt egna kategorier utifrån ditt behov. Skapade konversationer kan sedan sparas för att användas igen eller skickas med e-post till en annan mottagare.

Dialog Comai främjar till att skapa ett samtal där du kan prata om det vill just här och nu. Vem vill inte kunna berätta om den dråpliga händelsen på väg till besöket eller berätta om vad som ligger närmast hjärtat?

Kommunikations hjälpmedel rekommenderas och förskrivs oftast av Logopeder.

Läs om Sven som drabbades av en stroke


skolan

För barn och ungdomar med särskilda behov kan smartphone- och surfplattebaserade hjälpmedel vara ett bra stöd i undervisningen. Att använda smartphone som hjälpmedel i skolan ger barnet påminnelse och strukturstöd. Våra hjälpmedel kan användas inom grundskolan för barn med särskilda behov, särskolan, folkhögskolan dvs. överallt där det finns elever med särskilda behov.