2016-03-18

Dialog Bas används i Trollhättan för ökad delaktighet inom LSS – Välfärdsteknologi

trollhättan

Johanna Jansson och Anette Kronlid är projektledare i Välfärdsteknologi /Metodutveckling vid Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad

Johanna berättar
Vi saknar idag visuella, enkla och fungerande verktyg för ökad delaktighet i upprättande av genomförandeplaner och i det pedagogiska vardagsarbetet.
 
I Trollhättan testar vi  Comai digitala samtalsplatta  i samband med projektet ”modell för pedagogiskt utvecklingsarbete” inom en daglig verksamhet. Vi kommer att testa om Dialog Comai kan möjliggöra ökad delaktighet i situationer som val av arbetsuppgifter, kartläggning av resurser och svårigheter, i samband upprättandet och utvärdering av individuella mål och som ett kommunikationsstöd i vardagssituationer”.
Den 14 och 15 juni  kommer de att delta vid tekniska institutets konferensen med titeln ” Framtidens LSS boende” och berätta hur de använder Dialog Bas i sin verksamhet i Trollhättan.
Anmäl dig och läs mer här