2013-10-02

Premium Comai i hjälpmedelssortimentet i 7-klövern från och med den 1 oktober

7-klövern

Vi är mycket glada och tackar för förtroendet att våra kognitiva hjälpmedel nu har tagits in i sortiment i 7-klövern.

Från och med den första oktober är Premium Comai, både som programvara och som paket (smartphone samt programvara) ett förskrivningsbart hjälpmedel vid 7-klövern. 7-klövern består av Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörm-land, Hjälpmedel SAM Gävleborg, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting, förvaltningar, bolag och stiftelser.