2013-04-23

Comai har vunnit upphandling i Västra Götalandsregionen!

Dialog Comai 1

Vårt kommunikationshjälpmedel Dialog Comai har blivit upphandlat i Västra Götalandsregionen.  Från den 1 september är det möjligt att förskriva Dialog Comai som kommunikationshjälpmedel. Dialog Comai är ett iPad baserat kommunikationshjälpmedel för det nära och personliga samtalet.

Dialog Comais struktur har inspirerats av metoden samtalsmatta (talking mats). Tanken är att Dialog Comai ska vara en plattform för närkommunikation mellan användaren och anhörig/vårdare/kommunikatör. Man börjar med ett tomt bräde och bygger upp samtalet med symbolbrickor.

Dialog Comai är intuitiv och vårt mål är att det ska vara enkelt och snabbt att komma igång och kommunicera.

Dialog Comai har Acapelas talsyntes på samtliga textfält

Kontakta oss så får du kostnadsfritt en demolicens som möjliggör 20 st inloggningar.