2014-10-07

Comai AB äger nu kommunikationshjälpmedlet Dialog Comai

produktbild-brickor-orange
Efter ett flerårigt samarbete med EOO Sweden AB har Comai AB förvärvat det iPadbaserade kommunikationshjälpmedlet Dialog Comai av EOO Sweden AB. Dialog Comai är ett mordernt kommunikationshjälpmedel som har rönt intresse nationellt och internationellt.